خانه ویژه معلمان تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرن

تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرن


b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_modern_training.jpgنظام های آموزش سنتی و مدرن با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارند و دیدگاه های هرکدام به موضوع آموزش، در دو جهت گوناگون است. آموزش سنتی، معلم محور است و آموزش مدرن، شاگرد محور. از این رو در آموزش سنتی تاکید بر انتقال دانش توسط معلم است ولی در آموزش مدرن، معلم نقش رهنما و مشاور را دارد و تاکید بر یادگیری دانش آموز است.

  همچنین:

- در دیدگاه سنتی، وظیفه محوری آموزش، آماده کردن شاگردان برای زندگی است؛ از این رو مدرسه به صورت مجزای از جامعه دیده می شود. اما در دیدگاه مدرن، آموزش بخشی از زندگی است و مدرسه از جامعه و مسایل جاری در جامعه تفکیک نشده و دانش آموزان فرا می گیرند که چگونه با مسایل واقعی جامعه روبرو شوند.

- رویکرد سنتی آموزش معتقد است که کسب دانش، نیاز به تمرکز و انظباط دارد و وظیفه معلم، ایجاد نظم لازم برای یادگیری است. رویکرد مدرن معتقد است که کسب دانش نیاز به محیط مناسب آموزشی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان دارد و وظیفه معلم، طراحی و ایجاد محیط یادگیری است (محیط فقط محدود به محیط فیزیکی نیست بلکه مجموعه ای است از عوامل فیزیکی و روابط بین دانش آموزان با یکدیگر و با معلم).

- رویکرد سنتی، تکرار را برای یادگیری مهم می داند و رویکرد مدرن، تحقیق را.

- در رویکرد مدرن هر دانش آموز، ویژگی ها و استعدادهای منحصر به فردی دارد و معلم باید هر دانش آموز را تشویق کند تا استعداد خودش را بیابد. در رویکرد سنتی، همه دانش آموزان یکسان تصور شده و تلاش می شود همه دانش آموزان به نتیجه واحدی برسند. 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه معلمان تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرن