خانه ویژه معلمان

چگونگی برانگیختن تفکر با نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز در کودکان


تجربه های کودک شما در زندگی، نیاز به سبک های گوناگون تفکر را ضروری می کند. در اینجاست که نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز نقش اساسی ایفا میکنند. این دو قسمت از هم متفاوت اند اما کمک می کنند زندگی فرزندتان ساده تر شود. آنها با بکارگیری سبک های گوناگون استدلال در یافتن راه حل های پیچیده در تفکرشان به تعادل می رسند.

اجازه دهیم کودکان مان کودکی کنند.


ادامه مطلب: اجازه دهیم کودکان مان کودکی کنند.جهان پیرامونی ما از چشم یک کودک متفاوت تر از یک بزرگسال به نظر می رسد. در حقیقت کودکان در دنیای کوچک خودشان زندگی میکنند. انها معمولا نمی توانند همانند بزرگسالان به زندگی واکنش نشان دهند به این دلیل که کودکان تجربه زندگی به اندازه ما نداشته اند. مثالهای ارائه شده از توقعات بزرگسالان از کودکان تفاوت شیوه نگرش ما به جهان در مقایسه با کودکان را شرح می دهد.

می خواهید فرزندتان سیاستمدار شود؟ او را به خاطر دروغ هاش تنبیه کنید


ادامه مطلب: می خواهید فرزندتان سیاستمدار شود؟ او را به خاطر دروغ هاش تنبیه کنیدهرچقدر والدین در برابر دروغ گویی فرزندشان سخت گیرتر باشند، فرزندشان بهتر دروغ خواهد گفت. این نتیجه پژوهش روان شناس، فلیپ پری است. وقتی که والدین در خانه، محیط سخت گیرانه و بی مدارایی را نسبت به دروغ ایجاد می کنند، فرزندان مجالی نمی یابند که حقیقت را بگویند. وقتی که فرزندی برای رهایی از شرایط دشواری دروغ می گوید، این والیدن هستند که مسئولند و باید خود را سرزنش کنند. ویکتوریا تالوار، روانشناس کانادایی طی پژوهشی دریافت که هرچقدر مدارس نسبت به دروغ، سخت گیرتر باشند، دانش آموزان زودتر یاد می گیرند که دروغ بگویند و در این مدارس، دانش آموزان واقعا به خوبی دروغ می گویند. در واقع این مدارس، یک ماشین تولید کننده دروغ گوهای کوچولوی ماهر و موثر هستند.

چگونه والدین فوق العاده ای باشیم؟


ادامه مطلب: چگونه والدین فوق العاده ای باشیم؟بزرگ کردن بچه ها یک پارادوکس است. هم باید سنت ها را به بچه ها منتقل کرد و هم اجازه داد که نوآور باشند. مغز بچه ها در دوران رشد تغییر می کند و هر دوره ای نیاز به مراقبت خاص خودش دارد. مغز بچه ها در کودکی به دنبال کشف کردن است و در نوجوانی به دنبال بهروه وری. بنابراین استراتژی مناسب برای بزرگ کردن بچه ها باید در ابتدا مبتنی بر کشف کردن باشد و سپس به بهروری ادمه یابد. اگر به بچه ای اجازه داد تا کشف کند، می تواند در نوجوانی هم به درستی بهره وری کند.

چگونه کودکانتان را باهوش‌تر کنید؟ 10 روش مورد حمایت‌ علم


ادامه مطلب: چگونه کودکانتان را باهوش‌تر کنید؟ 10 روش مورد حمایت‌ علم 1-  تدریس موسیقی
بنابر مجموعه ای از پژوهش ها (که دایم بر تعدادشان افزوده می گردد)، آموزش موسیقی باعث افزایش یادگیری دانش آموزان در کلاس می شود. در این پژوهش ها معلوم شد که کودکان در گروه‌های موسیقی در مقایسه با کودکان در گروه‌های کنترل، رشد بیشتری در تمام جنبه های هوش دارند.

خانه ویژه معلمان