خانه مقالات مدیریت فردی انعطاف پذیری در رویاپردازی

انعطاف پذیری در رویاپردازی


ما اغلب توصیه شدیم که اهداف خود را با جزئیات کامل تجسم کنیم. برخی مربیان توصیه می کنند که تمام حواس مان را به کار بگیریم مثل اینکه نورها، صداها، بوها، مزه ها و بافت ها را هم در تجسم خود وارد کنیم. برخی توصیه می کنند که «تخته تصور» (vision board) درست کنیم و عکس هایی که جنبه مختلف اهدافمان را نشان می دهد بر آن نصب کنیم. 

این تکنیک ها اگرچه ارزشمند هستند اما می توانند به ضد ما هم کار کنند. ممکن است ما بیش از حد به یک نتیجه خاص دلبسته شویم و بیش از حد بر یک روش خاص رسیدن هدف، سرمایه گذاری کنیم. هنگامی که روی یک تصویر ذهنی گیر کنیم، ممکن است ناخواسته زندگی مان را از قناعت و خرسندی محروم سازیم.

در واقع، راه های زیادی برای تحقق رویاهایمان وجود دارد. وقتی که تنها یک صورت از رویایمان را تجسم می کنیم و بر آن متمرکز می شویم، ممکن است در یک بن بست گیر کنیم و از دیگر راه هایی که ما را به رویایمان می رساند، غافل شویم.
ما انسان ها قدرت آن را نداریم که رویا هایمان را در هر زمان و به هر صورت که می خواهیم به واقعیت تبدیل کنیم. اما ابزاری داریم که می توانیم زندگی مان را به صورت ماهرانه ای راهبرد کنیم. رویاها و خواسته های ما تنها یک تصویر ذهنی نیست که در جستجوی واقعیت یافتن باشد بلکه یک دلالت کننده هستند. با دنبال کردن رویاها و خواسته هایمان می توانیم به سوی وضعیتی که دوست داریم محقق شود راهنمایی می شویم.
ما در جستجوی وضعیت و محیطی هستیم که در آن بتوانیم کاملا شکوفا شویم. زندگی مطلوب ما شامل آزادی، عطوفت، حقیقت، زیبایی، آرامش، صلح، و اعتماد است. رویا و اهداف ما، چیزی است که فکر می کنیم ما را به این وضعیت برساند. از این رو، رویاها و اهداف ما به عوان یک قطب نما می تواند ما را به این وضعیت برساند و مسیر درستی را نشان ما بدهد. مثلا رویای زیستن در خانه ای روستایی، می تواند ریشه در وضعیتی از آرامش و ارتباط با طبیعت داشته باشد.
بنابراین دفعه دیگری که یک حباب خواسته در سطح آگاهی شما ظاهر شد از خود بپرسید: «اگر این خواسته محق شود، بیانگر چه وضعیتی خواهد بود؟». این وضعیت همانند ستاره قطبی شما است که شما را به زندگی بهتر، رهنمون می سازد. رویا و تصویر ذهنی شما، مانند وسیله نقلیه ای است که شما را به آن وضعیت می رساند.
وقتی که رویاهای خود را دنبال می کنید، باز بودن و انعطاف پذیری، یک شرط اساسی است. این راهی است برای اعتماد به خالق که همواره مراقب و راهنمای ماست. نقش ما این است که در جستجوی فرصت هایی باشیم که ما را به رویای شخصی مان می رساند.
حتی وقتی که در مسیر صحیحی قرار گرفته ایم، ممکن است راه همیشه هموار نباشد. ما باید ایمان داشته باشیم و آنچه بر سر راهمان قرار می گیرد را بپذیریم. شاید برایمان روشن نباشد که چرا زندگی مان گره خورده و برخی زمان ها با درد و پریشانی همراه است. اما وقتی بدانیم که برای شکوفا شدن نیاز به چالش هست، آرام می گیریم. زندگی همواره آنچه را که بدان نیاز داریم برایمان فراهم می آورد. لذت و درد دو نیروی تغییر هستند بنابراین باید آنها را پذیرفت زیرا که این دو باعث تحقق زندگی رویایی مان می شود.
اجازه دهید که به جای پرداختن به جزئیات رویاها و خواسته های تان، تمرکز کنید بر روی شفاف کردن کیفیت مطلوب زندگی تان. این اولین گام تحقق رویای تان است. وقتی که به این شفافیت رسیدید به خود متعهد شوید که آن کیفیت را دنبال می کنید تا به تمامی محق شود.
وقتی این کار را کردید، به آن شکلی که ممکن است آن کیفیت مطلوب شما به واقعیت منجر شود، باز و پذیرا باشید. ممکن است این شکل با آنچه که شما تصور می کردید، یکی نبوده و بر خلاف انتظارتان باشد.
همواره اجازه دهید که خاسته درونی تان، راهنمای شما باشد. این جوهره روح است که شما را به سوی خوشبختی رهنمون می سازد نه تصور جسم محدود. این سفری است که قصد شما از خلقت (رویای شخصی) را برآورده می سازد.

مترجم : حمید همتی
منبع:
https://www.thriveglobal.com/stories/12405-a-new-way-to-achieve-your-dreams

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه مقالات مدیریت فردی انعطاف پذیری در رویاپردازی