خانه درباره ما

درباره آکادمی تفکر


وب سایت آکادمی تفکر جهت ارائه به روزترین مقالات برای کسب منش متفکرانه ایجاد شده است و منش متفکرانه (از منظر وب سایت آکادمی تفکر) شامل خصوصیات زیر می شود:

1. توانایی طرح سوال های هماهنگ و متناسب با موضوعات (Questioning)

2. توجه به آگاه شدن و آگاه ماندن و آگاه کردن (Awareness)

3. توانایی در استدلال کردن (Reasoning)

4. داشتن ذهن باز نسبت به جهان بینی های گوناگون (Openness Mind)

5. انعطاف پذیری نسبت به گزینه ها و عقاید گوناگون (Flexible Mindset)

6. فهم عقاید دیگران (Understanding Other People)

7. انصاف در ارزیابی استدلال ها (Fairness in Assessment)

8. داشتن صداقت در برخورد با تعصب، پیش داوری، شرطی شدگی، خودگرایی یا گروه گرایی خویش (Being Honest with Yourself)

9. احتیاط در قضاوت (Vigilant Judgment)

10. اشتیاق در بازنگری و اصلاح نگرش ها وقتی که بازخوردهای صادقانه ، پیشنهاد به تغییر می دهد (Readiness and Eagerness to Change)

11. بررسی صحت اطلاعات دریافتی (Credibility of Information)

12. مداومت هنگام روبرو شدن با مسائل دشوار (Intellectual Perseverance)

13. تمرکز و کنترل فکر (Concentration)

14. یافتن ایده های جدید در حل خلاقانه مسایل (Creative Thinking)

 

Share this post

خانه درباره ما